حيوان درون شما چيست؟

تست 30 ثانیه ای...

کدام استیک را بیشتر دوست دارید؟

steak bloody

آبدار

steak well done

کاملا پخته

salad

بدون گوشت

حشره ای شما را عصبی میکند...

چه کاری انجام میدید؟

dont worry

window

fly kill

با کدام جنسیت وارد مراحل بعدی میشید؟

männlich

weiblich

کدام عکس قد شما را بهتر نشان می دهد؟

small

medium

large

کدام عکس قد شما را بهتر نشان می دهد؟

small

medium

large

در دوران کودکی تان چگونه بوده اید؟

cheeky

شیطون

playful

اهل بازی و تفریح

responsible

مسئولیت پذیر

ترجیح می دهید تعطیلات را کجا بگذرانید؟

sea

snow

camping

کدام عکس حالت شما را به هنگام دعوا نشان می دهد؟

miffed

aggressive

bored

کدام موقعیت را بیشتر دوست دارید؟

feiern

musik hören

baby hüten

سریع تصمیم بگیرید...

برای هر سوال 4 ثانیه زمان دارید...

کدام یک را ترجیح می دهید؟

4

paprika

یا

wurst

cat1

یا

cat2

girl

یا

girl

cat1

یا

cat2

paprika

یا

wurst

cat1

یا

cat2

cat1

یا

cat2

cat1

یا

cat2