آیا شما معتاد به تکنولوژی هستید؟

تست بدهید
شما یک انسان هستید یا یک ماشین؟

صبح ها چه چیزی شما را از خواب بیدار می کند؟

Cell
Alarm Clock
Sun

اخبار روزانه را از کجا به دست می آورید؟

Newspaper

روزنامه

TV(Television)

تلویزیون

Online

اینترنت

در نگاه اول: در وسط عکس چی می بینید؟

ABC

در چند شبکه اجتماعی عضو هستید؟

None

هیچ

1 to 2

1 الی 2

more than 2

بیشتر از 2 تا

آیا شماره تلفن مادرتان را حفظ هستید؟

phone mum

چند تا دوست در فیسبوک دارید؟

0 to 99

0-99

100 to 500

100-500

more than 500

بیشتر از 500

چند تا موبایل دارید؟

smart devices

چه مدت از زمان هر روزتان را در اینترنت می گذرانید؟

hour glass

معمولأ چطور پول خریدتان را پرداخت می کنید؟

Credit card

کارت اعتباری

Online

اینترنتی

Cash

پول نقد

چند بار عکس های خودتان را به اشتراک گذاشته اید؟

photo

با صدای بلند بخوانید. میتوانید اشتباه این جمله را پیدا کنید؟

mistake

یک روز بدون اینترنت در سرتاسر جهان! به نظرتان چطور است؟

offline day