تست روانشناسی کانال ارتباطی

این تست که با نام تست مدالیتی هم شناخته میشود، دارای 30 سوال است.

من نسبت به هماهنگی رنگ ها حساسم. (تناسب رنگ در لباس ها، منزل و ... برایم مهم است)

می دانم که رنگ چشم دوستانم چه رنگی است؟

تنوع در فضای زندگی را دوست دارم.

می توانم به خوبی صحنه ای را توصیف کنم.

از نقاشی کشیدن و خط خطی کردن لذت می برم.

به طرز چیدن وسایل در منزل اهمیت می دهم.

نسبت به تغییر چشمگیر وضع نور حساس هستم.

ظاهر طرف مقابل در برخورد من با او تاثیر می گذارد.

وقتی به دریا نگاه میکنم افق دریا بیشتر توجهم را جلب می کند.

به ظاهر افراد توجه میکنم.( یادم میاد فلانی در مهمانی چی پوشیده و ...)

از احساس سطح اشیا که روی آن مینشینم (مثل صندلی، کاناپه و ...) آگاهم.

نسبت به جنس لباسی که می پوشم حساسم.

لمس کردن و لمس شدن را دوست دارم.

وقتی کسی را لمس می کنم از آرام بودن یا نبودن او آگاه می شوم.

وقتی به دریا نگاه میکنم حتما آب را لمس می کنم.

هنگام دست دادن، با دست دیگرم طرف مقابل را لمس می کنم.

برای اینکه نقاشی کنم باید مدل نقاشی را لمس کنم.

از نسیم خنک لذت می برم.

دوست دارم با پای برهنه روی شن ها بدوم.

اصلا از جوراب استفاده نمیکنم، یا اینکه باید در هر شرایطی جوراب پایم باشد
(با هر کدام موافقید نمره بالا بدید)

دوستانم معتقدند که شنونده ی خوبی هستم.

نسبت به صدا حساسم.

آوازهای خارج از نت را تشخیص میدهم.

هنگام گردش در طبیعت به صداهای اطرافم آگاهم.

به طور منظم به موسیقی گوش می دهم.

به هنگام گوش دادن به آهنگ ها، به زیر و بم آهنگ توجه می کنم.

می دانم که کلیدهای روی پخش صوت دارای چه کاربردی هستند

از سکوت لذت می برم.

وقتی به دریا نگاه میکنم صدای امواج توجه ام را بیشتر جلب میکند.

نسبت به لحن، بلندی و انعکاس صدا حساسم.