تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

آیا مسئولیت پذیر هستید؟

تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 28,009

تست آنلاین روانشناسی مسئولیت پذیری

  • 28,009

دوست دارم به ديگران بگويم كه كارشان را چگونه انجام بدهند.

وقتی با كسی اختلاف دارم با او تماس نمی‌گيرم. صبر می‌كنم تا ابتدا او با من تماس بگيرد.

وقتی با دوستانم در رستوران غذا می خورم، اگر پيشخدمت غذای كمتری برايم بياورد به او اعتراض مي‌كنم.

وقتی رانندگی میكنم، برايم مهم نيست كه صفی طولانی از اتومبيل‌ها را دنبال كنم.

می‌توانم بدون این ‌كه احساس گناه كنم، در صف صندوق جلو بزنم.

می‌توانم اشخاصی را كه در گردهمایی دور هم جمع شده‌اند، به يكديگر معرفی كنم.

از اين‌كه با غريبه‌ای سر صحبت را باز كنم، ناراحت می‌شوم.

وقتی از کسی کاری میخواهم که نمیتواند انجامش دهد،می‌توانم به راحتی بازخواستش كنم.

من از يك سخنران سوال پرسیده‌ام.

می‌توانم از كنار يك نگهبان رد شوم و احساس ناراحتی نكنم.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست