تست آنلاین قضاوت

چقدر دیگران را قضاوت میکنی؟

تست آنلاین قضاوت

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 23,888

تست آنلاین قضاوت

  • 23,888

والدین من در مقایسه با دیگر والدین مقرراتی، خشک و جدی‌تر بودند.

در مورد افراد با پیشینه‌های قومی مختلف و متفاوت با خودم اطلاعات زیادی ندارم.

بیشتر از دوستان و آشنایانم به اتفاقات مختلف مشکوک می‌شوم.

به نظرم جنایت‌کاران باید به‌شدت مجازات شوند.

همیشه دوست داشتم اطلاعات روانشناسی‌ام بالا باشد.

تحصیلات دانشگاهی من از بسیاری‌ افراد کمتر است.

معمولا برای موفق‌شدن در مسائل اقتصادی با مشکل مواجه می‌شوم.

در درس، جامعه و... با دیگران در رقابت هستم.

خودم را در دسته افراد محتاط قرار می‌دهم.

بعد از جمع‌آوری تمام دلایل در‌نهایت فقط یک پاسخ صحیح برای سئوالی که داشتم، وجود دارد.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست