تست اعتیاد به اینترنت

چقدر به اینترنت و شبکه های اجتماعی اعتیاد دارید؟

تست اعتیاد به اینترنت

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 29,301

تست اعتیاد به اینترنت

  • 29,301

وقتی آفلاین هستید چقدر احساس عصبی بودن یا افسردگی دارید؟

چقدر میزان آنلاین بودن را به بیرون رفتن با دیگران ترجیح می دهید؟

چقدر سعی دارید میزان آنلاین بودنتان را از دیگران مخفی کنید؟

چند بار تا حالا سعی کرده اید از میزان آنلاین بودنتان کم کنید و موفق نشده اید؟

چند وقت یکبار وقتی آنلاین هستید، این جمله رو به کار می برید؟ فقط چند دقیقه دیگه! الان میام.

چقدر فکر میکنید در حالت آفلاین حواسپرتی دارید ولی در حالت آنلاین بهتر هستید؟

وقتی کسی هنگام آنلاین بودن مزاحم شما میشود چقدر غر میزنید و عصبانی می شوید؟

چقدر فکر میکنید زندگی بدون اینترنت کسالت بار و بی لذت است؟

وقتی در اینترنت هستید چقدر احساس میکنید توان پیش بینی امور را دارید؟

چقدر برای دوری از افکار آزاردهنده ی زندگی به اینترنت پناه میبرید؟

وقتی از شما می پرسند در روز چند ساعت در اینترنت هستید، چقدر در موضع پنهانکاری قرار می گیرید؟

چقدر عملکرد کاری و بهره وری شما به خاطر اینترنت آسیب دیده است؟

چقدر ایمیلتان را پیش از کارهای ضروری دیگر چک می کنید؟

به خاطر اینترنت چقدر نمراتتان کم شده یا کارهایتان عقب افتاده است؟

دیگران چقدر از شما به خاطر آنلاین بودن تان در اینترنت شاکی هستند؟

چقدر از طریق اینترنت با کاربران دیگر رابطه ایجاد می کنید؟

چقدر اینترنت را به بودن با خانواده تان ترجیح می دهید؟

چقدر به خاطر بودن در اینترنت، اعضای خانواده را نادیده گرفته اید؟

چقدر بیشتر از رفع نیازتان در اینترنت می مانید؟

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست