تست باور به تفاوت های زن و مرد

به نظرت زن و مردها با هم متفاوتند؟

تست باور به تفاوت های زن و مرد

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 31,733

تست باور به تفاوت های زن و مرد

  • 31,733

زنان کمتر از مردان به دوستان خود اهمیت می‌‌دهند.

زنان زودتر از مردان گرفتار احساسات می‌‌شوند.

پدرها بیشتر از مادرها فرزندانشان را تنبیه می‌‌کنند.

زنان بیشتر از مردان رویا بافی می‌‌کنند.

مردان بهتر از زنان افکار دیگران را متوجه می‌‌شوند.

زنان خجالتی‌تر از مردان هستند.

مردان فعالیت‌هایی شبیه هیپنوتیزم را بهتر از زنان انجام می‌دهند.

میزان خودکشی در زنان، بیشتر از مردان است.

زنان بیشتر از مردان گرفتار افسردگی می‌‌شوند.

اگر زنان مانند مردان ورزش کنند و همان فعالیت‌های بدنی و ورزشی را انجام دهند، آن‌ها هم بدن و ماهیچه‌هایی به قدرت بدن مردان خواهند داشت.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست