تست خودشناسی اضطراب اجتماعی

اين تست روانشناسی مشخص می‌كند كه شما به اضطراب اجتماعی دچار هستی يا نه

تست خودشناسی اضطراب اجتماعی

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 35,004

تست خودشناسی اضطراب اجتماعی

  • 35,004

در حالی كه برای خودتان يا همسرتان لوازم شخصي می‌خريد، يكی از دوستانتان را ملاقات می‌كنيد.

در جلسه‌ای نشسته‌ايد كه شما به لحاظ نژاد، مليت، يا زمينه مذهبی با بقيه تفاوت داريد.

درباره سياست، اخلاق، يا مباحث غيرشخصی با دوستانتان حرف می‌زنيد.

برای استخدام در شغلی مهم، شروع به مصاحبه می‌كنيد.

با نامزدتان یا همسرتان تلفنی صحبت می كنيد و چند نفر غريبه نزديک شما ايستاده‌اند.

با فردی كه لحظه‌ای پيش با او آشنا شده‌ايد صحبت می‌كنيد.

با رييستان درباره افزايش حقوق بحث می كنيد.

با گروهی غريبه در اتاق انتظار پزشك می‌نشينيد.

با دوستان و آشنايانتان جلسه‌ای تشكيل می‌دهيد.

پليسی به شما نزديک می‌شود.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست