تست خودشناسی برخورد با مشکلات

آیا شما در برخورد با مسائل و مشکلات منطقی هستید؟

تست خودشناسی برخورد با مشکلات

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 30,172

تست خودشناسی برخورد با مشکلات

  • 30,172

پذيرفتن راه‌حل از كسي كه از من جوان‌تر است، برايم دشوار است.

برايم دشوار است كه اعتراف کنم راه‌حل من مفيد و موثر نيست.

هرگز متوجه نمي‌شوم كه امتحاناتم را چگونه داده‌ام.

شغلي را دوست دارم كه مجبور نباشم تصميم‌هاي دشوار بگيرم.

اغلب اجازه می دهم ديگران به جاي من تصميم‌گيري كنند.

من اغلب تحت تاثير مسايل دشوار، كلافه مي‌شوم.

من اغلب، حل مشكلات را عقب مي‌اندازم، به اين اميد كه راه‌حلي پيدا شود.

معمولا جواب اولي كه به ذهن مي‌رسد، جواب درست است.

در برخورد با مشكلات، به كمال‌طلبي شهرت دارم.

اغلب مشكلات به هر حال به یک شكلي حل مي شوند.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست