تست خودشناسی : بلند پروازی

شما بلند پرواز هستید؟

تست خودشناسی : بلند پروازی

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 31,901

تست خودشناسی : بلند پروازی

  • 31,901

ترجیح می‌دهم کارهای مهم دشواری را که پنجاه‌درصد احتمال موفقیت در آن‌ها دارم،انجام دهم، نه کارهای ساده‌ای که مطمئن هستم در آن‌ها پیروز می‌شوم.

در تمام کارهایی که انجام می‌دهم، به زمان توجه دارم و دوست دارم کارها را دقیقا به‌موقع انجام دهم.

خیلی دوست دارم از زندگی افراد موفق بیشتر بدانم.

دوست دارم کارها را همین امروز انجام دهم و آن‌ها را به فردا موکول نکنم.

ترجیح می‌دهم با غریبه‌ای که موفقیت برایش مهم نیست، کار کنم تا دوستی که می‌خواهد با من رقابت کند.

هر روز فهرستی از کارهایی را که در آن روز باید انجام بدهم، تهیه می‌کنم.

از هدر رفتن مواد غذایی، سوخت و حتی کاغذ بسیار ناراحت می‌شوم.

ما تنها یک بار زندگی می‌کنیم؛ پس داشتن تفریح و اوقاتی خوش با دوستان، بسیار مهم‌تر از موفق‌شدن در کار است.

به شرط بندی‌ درخصوص موفقیت تیم‌های فوتبال و یا اسب‌دوانی و دیگر مسابقات بسیار علاقه‌مندم.

وقتی در محل کارم نیستم یا به خانه می‌روم، می‌توانم کار و تمام مسائل مربوط به آن را از ذهنم بیرون کنم

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست