تست روانشناسی اعتیاد به کار

مشخص کن در مورد خودت کدوم جمله درسته و کدوم غلط...

تست روانشناسی اعتیاد به کار

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 9,667

تست روانشناسی اعتیاد به کار

  • 9,667

هنگام بیماری بازهم به محل کارتان می‌روید؛ چون معتقدید هیچ‌کس نمی‌تواند وظایف کاری شما را به‌خوبی انجام دهد.

هنگامی‌که کار جالب و جدیدی به شما پیشنهاد می‌شود، برایتان دشوار است که آن را نپذیرید.

اگر در یک روز کار زیادی برای انجام دادن نداشته باشید، در پایان روز احساس خوبی نسبت به خودتان و روزی که پشت سر گذاشته‌اید، نخواهید داشت.

در مقایسه با دیگران، تعداد دوستان صمیمی‌تان کمتر است.

به دلیل حجم زیاد کارتان از مسائل اجتماعی غافل می‌شوید.

زمانی‌که کار زیادی برای انجام‌دادن ندارید، باز هم استراحت نمی‌کنید.

معمولا از مدیرتان می‌خواهید شرایطی را برایتان فراهم کند تا بهتر بتوانید توانایی‌های خود را نشان دهید

درمقایسه با دوستان و هم‌سالانتان اهداف بزرگ‌تر و دشوارتری برای خود درنظر می‌گیرید.

برایتان مهم است که در همه کارها برنده شوید، حتی در بازی‌های دوستانه و فامیلی.

حتی درحین انجام مهم‌ترین و دشوارترین کارها به ساعت توجه دارید و با رسیدن به ساعت پایان کار اداره، آن را به روز بعد موکول می‌کنید.

بیشتر اوقات هنگام انجام کار، ناهار می‌خورید.

هنگامی‌که در مسیر بازگشت به خانه هستید و یا در ساعاتی که در منزل هستید، بیش از دو ساعت وقت برای انجام امور مربوط به کارتان صرف می‌کنید.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست