تست روانشناسی امید به زندگی

چقدر به زندگیتون امیدوارید؟

تست روانشناسی امید به زندگی

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 38,445

تست روانشناسی امید به زندگی

  • 38,445

تجربه های گذشته برای آینده من مناسب اند.

من به همه اهدافی که مد نظر دارم میرسم.

من معمولا در خودم نگرانی هایی در باره بعضی چیزها پیدا می کنم

من در زندگی ام موفقیت زیبایی بدست اوردم

می دانم که توان پیدا کردن راه حلی برای حل هر مشکلی را دارم

من در مورد سلامتی ام ناراحتم

به نظر من راه های زیادی برای رسیدن به چیزهایی که در زندگی ام مهم است وجود دارد

من در یک استدلال به اسانی کوتاه می ایم

راه های زیادی پیرامون حل مشکل وجود دارد

من بیشتر اوقات احساس خستگی می کنم

من انرژی زیادی برای رسیدن به هدفم دارم

به نظر من راه های زیادی برای رهایی از فشارها وجود دارد.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست