تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

خود واقعیتو را به دیگران نشان می دی یا خود ظاهریت رو؟

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 56,926

تست روانشناسی خودواقعی یا خودظاهری

  • 56,926

آن چیزی را که ناتوانی شخصی به حساب می آید، مثل عدم موفقيتم در ورزش يا ناتوانیم در رياضی را ...

یک سری علاقمندی ها كه می‌ترسم درباره‌اش حرف بزنم و به نظرم برای بقیه مسخره است را ...

استعدادها، موفقیت ها و تعريف‌هايی كه از من شده است را ...

چيزهايی كه از آن می‌ترسم، حتی ترس‌های غيرمنطقی که به نظر دیگران مسخره به نظر می رسد را ...

احساسی ‌كه درباره وضعیت ظاهری خودم دارم را ...

آن‌چه خون‌تان را به جوش می‌آورد و شما را عصبانی می کند ...

كارهايی كه كرده‌ام و از آن شرمنده‌ام يا دربارش احساس گناه می‌كنم، چيزهایی مانند تقلب، دروغ گفتن و ... را ...

جزييات زندگی عاشقانه و مسائل خصوصی درباره زندگی مشترک و شريك زندگی ام را ...

تعصبات و افکار خاصی كه نسبت به بعضی از اشخاص دارم (اشخاصی با مذهب متفاوت، نژاد متفاوت و...) را ...

ويژگی شخصيتی كه اونو نقطه ضعفم میدونم، مثل حسادت کردن و لجباز بودن را ...

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست