تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

با این تست آنلاین روانشناسی متوجه میشید آدم درون گرایی هستید یا برون گرا...

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 125,508

تست روانشناسی درونگرا و برونگرا

  • 125,508

دوست ندارم کانون توجه باشم.

ترجیح می دهم به تنهایی روی پروژه ها کار کنم.

من با صحبت کردن به نتیجه گیری می رسم.

ترجیح می دهم تعداد محدودی دوست داشته باشم.

باید مراقب باشم تا به دیگران هم فرصت حرف زدن بدهم.

افراد اغلب مرا خجالتی می دانند.

اگر مدتی تنها بمانم احساس بی قراری فراوان و تنهایی می کنم.

دوستان و آشنایان زیادی دارم.

تقریبأ با هر کسی حرفی برای صحبت پیدا می کنم.

ترجیح می دهم به جای اینکه من به سمت دیگران بروم، دیگران به سمت من بیایند.

اگر زمان زیادی با اشخاص صرف کنم حتی صحبت تلفنی، اگر طولانی شود حوصله ام سر می رود.

اهل صحبت هستم و ارتباط کلامی را به کتبی ترجیح می دهم

قبل از اینکه حرف بزنم اول فکر می کنم که چه بگویم.

درباره اینکه با کسی طرح دوستی بریزم، خیلی محتاطانه عمل می کنم.

دوست دارم کانون توجه باشم.

دوست دارم وقت زیادی را به تنهایی بگذرانم.

در ملاقات با افراد جدید راحت هستم.

شناختن من نسبتأ آسان است.

در برنامه ها و مهمانی هایی که دیگران را نمی شناسم راحت نیستم اما ترجیح می دهم با کسی که او را می شناسم گفتگوی دو نفره داشته باشیم.

از صحبت با دیگران انرژی می گیرم.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست