تست روانشناسی شخصیت

با کمک این تست روانشناسی خودتونو بهتر بشناسید.

تست روانشناسی شخصیت

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 62,285

تست روانشناسی شخصیت

  • 62,285

آيا در مکالمات روزمره‌ي خود روي برخي کلمات تاکيد مي‌کنيد؟

آيا سريع غذا مي‌خوريد و سريع حرف مي‌زنيد؟

به نظر شما بايد به کودکان آموزش داد تا هميشه بهترين باشند؟

آيا وقتي کسي کند و آهسته کار مي‌کند ، حوصله تان سر می رود؟

آيا وقتي ديگران حرف مي‌زنند ، آنها را وادار به تند حرف زدن مي‌کنيد؟

آيا وقتي احساس مي‌کنيد محدود شده‌ايد يا بايد در رستوران ، منتظر خالي‌شدن ميز باشيد ، از فرط عصبانيت ديوانه مي‌شويد؟

آيا وقتي کسي براي شما حرف مي‌زند ، همچنان افکار شخصي خودتان را دنبال مي‌کنيد؟

آيا سعي مي‌کنيد در حال اصلاح صورت يا آرايش، صبحانه هم بخوريد؟

آيا اتفاق مي‌افتد که در تعطيلات نوروزي يا تابستاني کار کنيد؟

آيا هميشه مباحث مربوط به موضوعات مورد علاقه‌ي خودتان را دنبال مي‌کنيد؟

آيا آن قدر مشغول کار هستيد که متوجه اطراف خودتان يا مثلا متوجه تغيير دکوراسيون خانه نمي‌شويد؟

آيا با ماديات بيشتر از مسايل اجتماعي درگير هستيد؟

آيا سعي مي‌کنيد فعاليت‌هاي خود را در کمترين زمان برنامه‌ريزي کنيد؟

آيا هميشه به‌موقع سر قرار حاضر مي‌شويد؟

آيا اتفاق افتاده است که براي بيان نظر خودتان مشت گره کنيد يا مشت بزنيد؟

آيا موفقيت‌هاي خود را به توانايي سريع کار کردنتان نسبت مي‌دهيد؟

آيا احساس مي‌کنيد کارها بايد همين حالا و خيلي سريع انجام گيرد؟

آيا براي انجام‌دادن کارهاي خود ، هميشه سعي مي‌کنيد ابزارهايي را به کار ببريد که بيشترين بازده را دارند؟

آيا هنگام بازي ، آن‌چه برايتان بيش از هر چيز ديگري اهميت دارد ، اين است که برنده بازي باشيد؟

آيا معمولا حرف ديگران را قطع مي‌کنيد؟

آيا وقتي ديگران تاخير مي‌کنند ، عصباني مي‌شويد؟

آيا پس از غذا خوردن بلافاصله از سر ميز يا از سر سفره بلند مي‌شويد؟

آيا هميشه احساس مي‌کنيد عجله داريد؟

آيا از عملکرد فعلي خود ناراضي هستيد؟

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست