تست روانشناسی منبع کنترل

چی شما رو کنترل میکنه؟ درون خودتون یا اتفاقات بیرونی؟
1- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:تست روانشناسی منبع کنترل

خیلی از اتفاق‌های بد در زندگی آدمها به خاطر بدشانسی روی می‌دهد.

تست روانشناسی منبع کنترل

اتفاق‌های بدی که برای انسانها روی می‌دهد، ناشی از اشتباهاتی است که انجام می‌دهند.2- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:تست روانشناسی منبع کنترل

یکی از دلایل اصلی که در جهان جنگهای مختلف روی می‌دهد، بی‌علاقه بودن مردم به سیاست و کم بودن دانش سیاسی است.

تست روانشناسی منبع کنترل

جنگ همیشه وجود خواهد داشت. مهم نیست که انسانها چقدر برای پیشگیری از آن تلاش کنند.3- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:تست روانشناسی منبع کنترل

در طول زمان و به تدریج، هر انسانی، احترامی را که لایق آن است به دست خواهد آورد.

تست روانشناسی منبع کنترل

متاسفانه، معمولاً ارزش انسانها دیده و کشف نمی‌شود. مستقل از اینکه چقدر برای کسب آن ارزش تلاش کنند.4- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:تست روانشناسی منبع کنترل

بی‌معنی است که بگوییم معلم‌ها در نمره دادن به دانش آموزان، دقیق و منصف نیستند.

تست روانشناسی منبع کنترل

اکثر دانش‌آموزان نمی‌دانند که نمره‌های آنها تا چه حد تحت تاثیر رویدادهای مختلف و تصادف‌های بیرونی تعیین می‌شود.5- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:تست روانشناسی منبع کنترل

اگر فرصت‌هایی مناسب دست ندهد، کسی نمی‌تواند به موقعیت پیشگام بودن و رهبر بودن دست پیدا کند.

تست روانشناسی منبع کنترل

کسانی که در موقعیت پیشگام بودن و رهبری نیستند، از فرصت‌هایی که در اختیار آنها قرار داشته، بهترین استفاده را نکرده‌اند.6- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:تست روانشناسی منبع کنترل

هر کاری هم بکنیم، همیشه عده‌ای هستند که دوستمان نخواهند داشت.

تست روانشناسی منبع کنترل

کسانی که نمی‌توانند دیگران را به خود علاقمند کنند، روش ایجاد ارتباط با دیگران را نمی‌دانند.7- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:تست روانشناسی منبع کنترل

در اغلب موارد، می‌بینم که آنچه قرار است روی بدهد، به هر حال روی می‌دهد.

تست روانشناسی منبع کنترل

هیچوقت حاضر نیستم به جای فکر کردن و تصمیم گرفتن، نتیجه را به دست سرنوشت بسپارم.8- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:تست روانشناسی منبع کنترل

برای دانشجویی که درسش را درست خوانده باشد، امتحان غیرمنصفانه معنی ندارد.

تست روانشناسی منبع کنترل

بسیاری از اوقات، سوالهای امتحان آنقدر به محتوا و تمرین‌های درس نامربوط است، که عملاً درس خواندن بی‌خاصیت است.9- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:تست روانشناسی منبع کنترل

موفق شدن یعنی تلاش کردن. شانس و تصادف نقش بسیار کمی در موفقیت دارند.

تست روانشناسی منبع کنترل

برای اینکه شغل خوبی داشته باشی، باید در زمان مناسب در مکان مناسبی باشی تا این فرصت برای تو پدید آید.10- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:تست روانشناسی منبع کنترل

یک شهروند متوسط هم می‌تواند روی تصمیم‌های دولت تاثیر داشته باشد.

تست روانشناسی منبع کنترل

دنیا توسط تعداد کمی از افراد قدرتمند اداره می‌شود و سایر انسانها، قدرت چندانی برای تغییر شرایط ندارند.11- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:تست روانشناسی منبع کنترل

وقتی برنامه ریزی می‌کنم، تقریباً مطمئن هستم که برنامه ام عملی خواهد شد.

تست روانشناسی منبع کنترل

برنامه ریزی نمی‌تواند همیشه منطقی و مفید باشد. چون به هر حال بسیاری از رویدادها بر اساس شانس و تصادف به وقوع می‌پیوندند.12- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:تست روانشناسی منبع کنترل

من برای تصمیم گیری و به دست آوردن چیزهایی که می‌خواهم، چیزی به نام شانس را در نظر نمی‌گیرم.

تست روانشناسی منبع کنترل

خیلی وقتها، تصمیم های مهم را هم می‌توان با «شیر یا خط کردن» اتخاذ کرد.13- یکی از گزینه ها را انتخاب کنید:تست روانشناسی منبع کنترل

آنچه برای من روی می‌دهد، حاصل کار خودم است.

تست روانشناسی منبع کنترل

بعضی وقتها احساس میکنم روی جهتی که زندگیم به خود گرفته است، کنترلی ندارم.