تست روانشناسی همسر خوب

این تست روانشناسی به شما میگه که چقدر برای همسر خوبی هستید.
همیشه از همسرم به خاطر کارهایی که برای بهبود زندگیمان در خانه انجام می دهد، قدردانی می کنم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرمی توانم ۳ نفر از بهترین دوست های همسرم را نام ببرم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرمعمولا من و همسرم در مورد مسائل اساسی و اهداف کلی زندگی با هم تفاهم داریم. به عبارت دیگر، نظراتمان با هم جفت و جور است.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرباید قبول کنم که همسرم معمولا یکی از بزرگ ترین گره گشاهای زندگی من است.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرمن حتی زمانی که کاملا با آنچه همسرم می گوید، مخالف هستم با احترام و صبر و حوصله به حرف ها و نظرات او گوش می کنم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیردر گفت و گوهای من و همسرم کاملا بده و بستان وجود دارد یعنی هر دو هم می گوییم و هم می شنویم و همچنین هر دو روی نظرات یکدیگر تاثیر می گذاریم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیروقتی از همسرم دور هستم، معمولا خوش بینانه و عاشقانه درباره او فکر می کنم و از اینکه هرچه زود تر به خانه برگردم، ناراحت نمی شوم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیردر طول روز و در زمانی که درگیر کار هایم می شوم، حداقل یک بار با تماس تلفنی یا ارسال پیامک حال او را می پرسم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرهمسرم یکی از بهترین مشاوران من برای تصمیم گیری های مختلف است و به اظهار نظر هایش احترام می گذارم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرهر روز حداقل یک ربع با همسرم در جایی که دیگران حتی فرزندانمان مزاحممان نشوند، صحبت می کنم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرزندگیمان در حوزه روابط زناشویی، معمولا بی مشکل و رضایت بخش بوده است.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرابراز عشق، محبت و تمایل نسبت به همسرم، یقینا بخش مهمی از ارتباطمان را تشکیل می دهد.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرموسیقی ها و فیلم های مورد علاقه همسرم را می شناسم و می توانم بعضی از آن ها را نام ببرم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرتا آنجایی که از صحبت ها و رفتار همسرم متوجه شده ام او در مجموع، شخصیت مرا دوست دارد و اخلاق هایم را می پسندد.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرارتباط با همسرم سرشار از شوق، شور و هیجان است و این تفکر را غلط می دانم که عشق به مرور زمان تکراری می شود.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرمن به همسرم هم در جمع های عمومی و هم در روابط بین فردیمان احترام می گذارم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرمن عاشق صحبت کردن با همسرم هستم و واقعا از این کار لذت می برم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیراحساس می کنم همسرم به خوبی مرا می شناسد و با تفاوت سلیقه هایمان آشنایی دارد.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرمی توانم اسامی اقوامی را که همسرم کمتر از آن ها خوشش می آید و تمایل کمتری به رفت و آمد با آن ها دارد، نام ببرم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرمن می توانم درباره اینکه فلسفه همسرم از زندگی چیست و چه دیدگاه هایی برای موفقیت در زندگی دارد، صحبت کنم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرمی توانم چندتا از آرزوهای بزرگ همسرم را خیلی شفاف توضیح بدهم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیراسم بعضی افرادی را که این اواخر باعث ناراحتی همسرم شده اند، می دانم و از دلایل ناراحتی همسرم از آن ها آگاه هستم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیراین روز ها دقیقا می دانم که همسرم با چه مشکلاتی رو به رو است و چه مسائلی باعث ایجاد اضطراب و استرس در او شده است.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیرمن دوست های زیادی دارم اما علاقه من به همسرم بسیار بیشتر است و قابل مقایسه با آن ها نیست.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیردر پایان یک روز کاری، وقتی همسرم را می بینم با تمام وجود از دیدن او خوشحال می شوم.تست روانشناسی همسر خوب

بله

تست روانشناسی همسر خوب

خیر