تست روانشناسی والدین خوب

آیا رابطه خوبی با فرزندت داری؟

تست روانشناسی والدین خوب

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 22,363

تست روانشناسی والدین خوب

  • 22,363

بچه‌های كم‌سن و سالی كه آرام كردنشان دشوار است، اغلب به نظم و انضباط و محبت بيشتری احتياج دارند.

اگر خيلی زود هنگام از فرزندانم انتظار موفقيت داشته باشم و آن ها را تحت فشار برای موفقیت بگذارم، در آن‌ها اضطراب شديد ایجاد می کنم.

بیشترین چیزی که بچه‌ها دل‌شان مي‌خواهد این است كه پدر و مادرشان به آن‌ها آزادي عمل بيشتری بدهند.

بچه‌ها نبايد روی حرف پدر و مادرشان حرف بزنند.

من به فرزندانم نشان می دهم كه با آن‌ها هم‌فكر و همدل هستم و مانند يكی از دوستان هم‌سن و سالشان هستم.

من به ندرت درباره موضوعات بحث‌برانگيز با فرزندانم صحبت می كنم، زيرا ممكن است موجب بحث و دعوا شود.

بايد به بچه‌ها احساس مسئوليت داد، پس باید گاهی کارهای متناسب با سنش را به آن ها سپرد.

من در حضور دوستان، برادران و خواهرانم اگر لازم باشد کودکانم را تشويق يا مجازات می كنم.

من اغلب با هر يك از فرزندانم به طور انفرادی درباره مشكلات‌شان صحبت مي‌كنم.

برای من دشوار است درباره موضوعاتی از قبيل سيگار و... با فرزندانم صحبت كنم و به سوالات‌شان جواب بدهم.

احساس من نسبت به فرزندانم با توجه به رفتار لحظه به لحظه آن‌ها فرق مي‌كند.

كودك از قبل بايد بداند كه اگر بدرفتاري كند، چه پیامدي در انتظار اوست.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست