تست روانشناسی وقت شناسی

چقدر وقت شناسید؟ با پاسخ به 12 سوال به این سوال پاسخ بدید.

تست روانشناسی وقت شناسی

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 18,895

تست روانشناسی وقت شناسی

  • 18,895

سعی می‌کنم کاغذی همراهم داشته باشم تا لیست کارهایی را که می‌خواهم انجام دهم، روی آن بنویسم.

دوست دارم به کارهای خاص، بهترین زمان را اختصاص دهم.

اگر قرار باشد مدتی منتظر بمانم، همراهم کتابی می‌برم که مطالعه کنم یا کاری پیدا می‌کنم که بیکار‌ نمانم.

هرگاه وقت آزاد دارم به این فکر می‌کنم که چگونه می‌توانم به بهترین شکل این زمان را بگذرانم.

از اینکه چندین کار را در مدت زمان کوتاهی انجام دهم، لذت می‌برم.

زمانی‌که با کسی قرار ملاقات می‌گذارم، به‌موقع سر قرار حاضر می‌شوم.

لیستی از کارهایی که باید انجام دهم، تهیه می‌کنم.

ناتمام باقی گذاشتن کارها مرا عصبانی می‌کند.

منتظر ماندن برایم خیلی آزاردهنده است.

خیلی سخت است که ببینم زمان می‌گذرد و من کار مفیدی انجام نمی‌دهم.

اگر فراموش کنم ساعتم را همراهم ببرم، احساس گیجی و کلافگی می‌کنم.

اگر به قرار ملاقاتی دیر برسم، ناراحت می‌شوم.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست