تست روانشناسی کنترل خشم

به خوبی خشمتونو کنترل میکنید یا نه؟

تست روانشناسی کنترل خشم

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 36,280

تست روانشناسی کنترل خشم

  • 36,280

وقتی از دست يكی از نزديكان خود خشمگين می‌شويد بايد آن را به شكلی ابراز كنيد. حتی اگر اين كار برای‌تان دشوار باشد.

وقتی خشمگين هستم خشم خود را پنهان می‌كنم، زيرا می‌ترسم احمق جلوه كنم.

احساس می‌كنم نبايد هميشه از آن‌چه كه فكر می‌كنم درست است، دفاع كنم؟

درست نيست وقتی خشمگين هستيد، كسی را ادب كنيد.

خشم روش بالغانه‌ای برای واكنش نشان دادن به موقعيتی ناراحت‌كننده نيست.

بهتر است خشم را در خودم حفظ كنم و آن را به ديگران نشان ندهم.

تاكنون كسی نتوانسته با خشمگين شدن، در بحثی پيروز شود.

اغلب رنجش و ناراحتی ام را در قبال دوستانم بروز نمی‌دهم.

خشم و عصبانیتم را بروز نمی دهم، زيرا اغلب مردم آن را به حساب تنفر می‌گذارند.

من يا هرگز عصبانی نمی شوم و يا به ندرت عصبانی می شوم.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست