تست روانشناسی گذشت زوجین

آیا در زندگی زناشویی اهل گذشت هستيد؟

تست روانشناسی گذشت زوجین

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 18,936

تست روانشناسی گذشت زوجین

  • 18,936

آیا شما، بی‌صدا و آرام گذشت می‌کنید؟

آیا فکر می‌کنید یکی از مهم‌ترین حلال مشکلات در زندگی زناشویی، گذشت کردن است؟

آیا به فرزندان خود گذشت کردن را می‌آموزید؟

فکر می‌کنید چه عاملی باعث می‌شود که زن و شوهر گذشت نداشته باشند؟

آیا تا به حال شده با گذشت کردن، مشکلات شما حل شود؟

آیا به نظر شما، گذشت کردن یک صفت ممتاز است؟

آیا اساسا در زندگی زناشویی به گذشت کردن اعتقاد دارید؟

آیا گذشت کردن را عامل رشد و تکامل در زندگی می‌دانید؟

مهم‌ترین عاملی که باعث گذشت شما می‌شود چیست؟

آیا وقتی گذشت می‌کنید احساس حقارت می‌کنید؟

آیا فکر می‌کنید مشکلات در زندگی زناشویی‌تان اشکال از گذشت بی‌حد شما بوده یا...؟

آیا فکر می‌کنید گذشت کردن به معنای آن است که یکی از طرفین همیشه کوتاه بیاید؟

آیا تا به حال شده با گذشت‌های پی‌در‌پی، از خودتان بدتان آمده باشد؟

به نظر شما گذشت یعنی چه؟

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست