تست عشق

آیا واقعأ همسر خود را می شناسید؟

تست عشق

لطفا استان و شهر خود را مشخص کنین و برروی شروع تست کلیک کنید:

شروع تست
  • 49,692

تست عشق

  • 49,692

ما به طور کلي در ارزش هاي اساسي و اهداف زندگي با هم هماهنگ هستيم.

شريک زندگي ام معمولا يک کمک بزرگ به عنوان حل کننده مشکلات است.

همسرم با احترام به حرف هاي من گوش مي دهد، حتي زماني که موافق نباشد.

هر دوی ما تقریبا به یک اندازه بر یکدیگر تاثیر میگذاریم.

ما عاشق صحبت کردن با همديگر هستيم.

همسرم يکي از بهترين دوستان من است.

در پايان روز شريک زندگي من از ديدن من خوشحال است.

زندگي جنسي ما عمدتا رضايت بخش است.

همسرم به طور کلي شخصيت مرا دوست دارد.

شريک زندگي من از کارهايي که به خاطر رابطه مان انجام مي دهم، قدرداني مي کند.

رمانتيک بودن هنوز بخشي از رابطه ي ماست.

در رابطه ما عشق و شور و حرارت وجود دارد.

شريک زندگي من واقعا به من احترام مي گذارد.

من اغلب همسرم را از روي محبت ميبوسم و لمس مي کنم.

هنگامي که ما از هم دور هستيم، اغلب با عشق و علاقه به همسرم فکر مي کنم.

من حس ميکنم که همسرم مرا به خوبي مي شناسد.

من میدانم که همسرم به کدام یک از بستگانش علاقه کمی دارد.

من از هدف اصلی زندگی همسرم با خبرم.

من ميتوانم چندتا از روياهاي همسرم را نام ببرم.

من میدانم چه کسانی همسرم را اخیرا آزار داده اند.

من ميدانم که در حال حاضر شريک زندگي ام با چه استرس هايي روبه رو است؟

من اسم بهترين دوست همسرم را مي دانم.

تکرار تست ثبت نتیجه تست ثبت نظر برای تست